palen

Jacbo biedt unieke funderingssystemen en heeft deze systemen dan ook unieke namen gegeven.Op dit moment worden de volgende systemen / paaltypen aangeboden:

Jac-…O, Jac-…B, Jac-…S en Jac-…P

Bij het leveren van funderingspalen spelen milieu- en geluidsaspecten tegenwoordig een belangrijke rol. Omgevingsvriendelijk (trillingsvrij en geluidsarm) funderen wordt daarom steeds vaker toegepast. Bestaande gebouwen worden ontzien en de omgeving ondervindt geen hinder van hei-lawaai. Vooral in steden en andere dicht- bebouwde gebieden biedt deze techniek dan ook belangrijke voordelen. Bijvoorbeeld het feit dat er schadevrij kan worden gewerkt, heeft tot gevolg dat er aanmerkelijk lagere aansprakelijkheidspremies door de verzekeringsmaatschappijen kunnen worden berekend.

Jac-S

Betonmortelschroefpaal voorzien van kopnetwapening.

Geschikt voor toepassing als drukpaal en trekpaal.
Leverbaar in diameters van 300 tot 1000 mm.

Een zeer hoge verwerkingssnelheid kenmerkt de productiemethoden van de Jac-S paal. De combinatie van vakmanschap en procestechniek, maakt het bijvoorbeeld mogelijk om per dag zo'n 80 tot 120 schroefpalen, met een lengte van bijvoorbeeld zes meter, op de bouwplaats te produceren.

Jac-P

In de grond gevormde funderingspaal.

Bij het Palenwandsysteem worden de palen "tegen elkaar" of "in elkaar geboord" om een aaneensluitende grondkerende en/of waterremmende wand te kunnen maken. "Tegen elkaar" is grondkerend en "in elkaar" is grondkerend en waterremmend.

Er kan als het ware een "bak" gevormd worden, die zowel de draagconstructie als de kelderwand vormt van menig gebouw. Als wapening kunnen zowel standaard korven als profielstaal toegepast worden. Tevens kan de wand als verloren bekistingswand gebruikt worden.

Deze hoogwaardige "combi-fundering" kan Jacbo met behulp van haar efficiënte en omgevingsvriendelijke procestechnieken bijzonder snel en daarom vaak kostenbesparend realiseren. De grote tijdwinst is opvallend. Wat met conventionele technieken soms weken duurt, wordt nu door Jacbo Palen binnen enkele dagen gerealiseerd.

Alle in de praktijk toegepaste technieken zijn inmiddels uitermate beproefd en betrouwbaar gebleken.

Een Jacbo Palenwand bestaat uit samengestelde, trillingsvrij geïnstalleerde betonmortelschroefpalen. De palen worden “om en om” geboord op 2 x D (of net iets minder keer als versnijdende boorpalenwand). In de eerste arbeidsgang worden de gewapende palen geboord. Daarna worden de ongewapende palen als sluitpalen aangebracht, zodanig dat er een betonnen kering in de grond ontstaat.

Afhankelijk van de eisen die aan de palenwand worden gesteld, kunnen de palen zgn. versnijdend worden aangebracht. Hierbij worden de palen max. 50 mm “in elkaar” geboord, zodanig dat de zo ontstane wand als een zgn. boogconstructie kan worden beschouwd. Uiteraard is het ook mogelijk dat de palen tegen elkaar worden geboord.

In principe heeft de palenwand een grondkerende functie en kunnen wij een evt. vereiste waterdichtheid (afhankelijk van o.a. de grondwaterstand) niet garanderen. Eventueel ontstane naden in de palenwand dienen achteraf door derden gedicht te worden, b.v. met behulp van een groutinjectie.

De minimale paaldiameter van palen in een palenwand bedraagt Ø 400 mm. De maximale diameter bedraagt Ø 750 mm. Desgewenst kan de diameter van de gewapende palen afwijken van die van de ongewapende palen. De ongewapende palen kunnen korter worden aangebracht dan de gewapende palen: de ongewapende palen b.v. doorzetten tot onder het niveau van de latere ontgraving.

Afhankelijk van de lengte van de wapening, kunnen de wapeningskorven achteraf worden ingebracht m.b.v. een door Jacbo ontwikkelde trilstelling. De maximale wapeningskorf-lengte die hiermee geplaatst kan worden bedraagt ca. 13,00 m1. Wordt er langere wapening geëist dan kunnen de gewapende palen als zgn. buisschroefpalen worden uitgevoerd. Beperking hierbij is de doorsnede-maat van de wapeningskorf, n.l. max. 225 mm.

Het uitzetten van de palen in een palenwand kan beter niet middels het plaatsen van piketten geschieden. Uitkomende grond van de 1e boorsessie zal op de piketten van de sluitpalen terecht komen, waardoor er minimaal tweemaal uitgezet dient te worden.

Een maatvoering m.b.v. een “total station” is hierop een alternatief. Hierbij dienen een aantal referentiepunten ter beschikking gesteld te worden. Op basis hiervan kunnen de coördinaten van alle palen in de palenwand ingevoerd worden en kan de verder maatvoering m.b.v. een prisma-ontvanger in de boorstelling plaatsvinden. Desgewenst kunnen wij deze maatvoering verzorgen.

Jac-O

In de grond gevormde funderingspaal.

Omegapaal voorzien van kopnetwapening, eventueel in combinatie met een trekstaaf.

Geschikt voor toepassing als drukpaal en trekpaal leverbaar in diameters van 320 tot 520 mm.

De Omegapaal is een (gedeeltelijk) grondverdringende paal. Het grote voordeel hierbij is dat er gewerkt kan worden met een geringere paaldiameter dan met een betonmortelschroefpaal mogelijk is.

De Jac-O is daarmee een kostenbesparend systeem.

Een ander groot voordeel is dat er veel minder grond wordt opgeboord.

Jac-B

In de grond gevormde funderingspaal.

Buisschroefpaal voorzien van wapeningskorf over de volle lengte.

Geschikt voor toepassing als drukpaal en trekpaal leverbaar in diameters van 400 tot 600 mm.

Via de bovenkant van de holle booras wordt de wapening ingebracht voor het vullen van de boorschacht. Hierdoor kan de paal over de gehele lengte van wapening worden voorzien.

Dit paaltype is gedeeltelijk grondverdringend.

afwerken

Om de vers gestorte paalkop tegen uitdroging en verontreinigingen te beschermen wordt deze met een polythyleenfolie afgedekt.
De palen kunnen, indien mogelijk, op de gewenste hoogte afgewerkt worden; als dit nodig mocht bljiken te zijn, dan kan dat ook met een paalkopring (zgn. Monotube). Dieper gelegen paalkoppen (b.v. Onder poeren) kunnen verdiept afgewerkt worden.