palen

Jacbo biedt unieke funderingssystemen en heeft deze systemen dan ook unieke namen gegeven.Op dit moment worden de volgende systemen / paaltypen aangeboden:

Jac-…O, Jac-…B, Jac-…S en Jac-…P

Bij het leveren van funderingspalen spelen milieu- en geluidsaspecten tegenwoordig een belangrijke rol. Omgevingsvriendelijk (trillingsvrij en geluidsarm) funderen wordt daarom steeds vaker toegepast. Bestaande gebouwen worden ontzien en de omgeving ondervindt geen hinder van hei-lawaai. Vooral in steden en andere dicht- bebouwde gebieden biedt deze techniek dan ook belangrijke voordelen. Bijvoorbeeld het feit dat er schadevrij kan worden gewerkt, heeft tot gevolg dat er aanmerkelijk lagere aansprakelijkheidspremies door de verzekeringsmaatschappijen kunnen worden berekend.

afwerken

Om de vers gestorte paalkop tegen uitdroging en verontreinigingen te beschermen wordt deze met een polythyleenfolie afgedekt.
De palen kunnen, indien mogelijk, op de gewenste hoogte afgewerkt worden; als dit nodig mocht bljiken te zijn, dan kan dat ook met een paalkopring (zgn. Monotube). Dieper gelegen paalkoppen (b.v. Onder poeren) kunnen verdiept afgewerkt worden.