palen

 

Jacbo biedt unieke funderingssystemen en heeft deze systemen dan ook unieke namen gegeven.Op dit moment worden de volgende systemen / paaltypen aangeboden:

Jac-S, Jac-O, Jac-P en Jac-B

Bij het leveren van funderingspalen spelen milieu- en geluidsaspecten tegenwoordig een belangrijke rol. Omgevingsvriendelijk (trillingsvrij en geluidsarm) funderen wordt daarom steeds vaker toegepast. Bestaande gebouwen worden ontzien en de omgeving ondervindt geen hinder van hei-lawaai. Vooral in steden en andere dicht- bebouwde gebieden biedt deze techniek dan ook belangrijke voordelen. Bijvoorbeeld het feit dat er schadevrij kan worden gewerkt, heeft tot gevolg dat er aanmerkelijk lagere aansprakelijkheidspremies door de verzekeringsmaatschappijen kunnen worden berekend.

 • JAC-S

  Betonmortelschroefpaal voorzien van kopnetwapening.

  Geschikt voor toepassing als drukpaal en trekpaal.
  Leverbaar in diameters van 300 tot 900 mm.

  Een zeer hoge verwerkingssnelheid kenmerkt de productiemethoden van de Jac-S paal. De combinatie van vakmanschap en procestechniek, maakt het bijvoorbeeld mogelijk om per dag zo'n 80 tot 120 schroefpalen, met een lengte van bijvoorbeeld zes meter, op de bouwplaats te produceren.

 • JAC-O

  In de grond gevormde funderingspaal.

  Omegapaal voorzien van kopnetwapening, eventueel in combinatie met een trekstaaf.

  Geschikt voor toepassing als drukpaal en trekpaal leverbaar in diameters van 320 tot 520 mm.

  De Omegapaal is een (gedeeltelijk) grondverdringende paal. Het grote voordeel hierbij is dat er gewerkt kan worden met een geringere paaldiameter dan met een betonmortelschroefpaal mogelijk is.

  De Jac-O is daarmee een kostenbesparend systeem.

  Een ander groot voordeel is dat er veel minder grond wordt opgeboord.

 • JAC-P

  In de grond gevormde funderingspaal.

  Bij het Palenwandsysteem worden de palen "tegen elkaar" of "in elkaar geboord" om een aaneensluitende grondkerende en/of waterremmende wand te kunnen maken. "Tegen elkaar" is grondkerend en "in elkaar" is grondkerend en waterremmend.

  Er kan als het ware een "bak" gevormd worden, die zowel de draagconstructie als de kelderwand vormt van menig gebouw. Als wapening kunnen zowel standaard korven als profielstaal toegepast worden. Tevens kan de wand als verloren bekistingswand gebruikt worden.

  Deze hoogwaardige "combi-fundering" kan Jacbo met behulp van haar efficiënte en omgevingsvriendelijke procestechnieken bijzonder snel en daarom vaak kostenbesparend realiseren. De grote tijdwinst is opvallend. Wat met conventionele technieken soms weken duurt, wordt nu door Jacbo Palen binnen enkele dagen gerealiseerd.

  Alle in de praktijk toegepaste technieken zijn inmiddels uitermate beproefd en betrouwbaar gebleken.

  Een Jacbo Palenwand bestaat uit samengestelde, trillingsvrij geïnstalleerde betonmortelschroefpalen. De palen worden “om en om” geboord op 2 x D (of net iets minder keer als versnijdende boorpalenwand). In de eerste arbeidsgang worden de gewapende palen geboord. Daarna worden de ongewapende palen als sluitpalen aangebracht, zodanig dat er een betonnen kering in de grond ontstaat.

  Afhankelijk van de eisen die aan de palenwand worden gesteld, kunnen de palen zgn. versnijdend worden aangebracht. Hierbij worden de palen max. 50 mm “in elkaar” geboord, zodanig dat de zo ontstane wand als een zgn. boogconstructie kan worden beschouwd. Uiteraard is het ook mogelijk dat de palen tegen elkaar worden geboord.

  In principe heeft de palenwand een grondkerende functie en kunnen wij een evt. vereiste waterdichtheid (afhankelijk van o.a. de grondwaterstand) niet garanderen. Eventueel ontstane naden in de palenwand dienen achteraf door derden gedicht te worden, b.v. met behulp van een groutinjectie.

  De minimale paaldiameter van palen in een palenwand bedraagt Ø 400 mm. De maximale diameter bedraagt Ø 750 mm. Desgewenst kan de diameter van de gewapende palen afwijken van die van de ongewapende palen. De ongewapende palen kunnen korter worden aangebracht dan de gewapende palen: de ongewapende palen b.v. doorzetten tot onder het niveau van de latere ontgraving.

  Afhankelijk van de lengte van de wapening, kunnen de wapeningskorven achteraf worden ingebracht m.b.v. een door Jacbo ontwikkelde trilstelling. De maximale wapeningskorf-lengte die hiermee geplaatst kan worden bedraagt ca. 13,00 m1. Wordt er langere wapening geëist dan kunnen de gewapende palen als zgn. buisschroefpalen worden uitgevoerd. Beperking hierbij is de doorsnede-maat van de wapeningskorf, n.l. max. 225 mm.

  Het uitzetten van de palen in een palenwand kan beter niet middels het plaatsen van piketten geschieden. Uitkomende grond van de 1e boorsessie zal op de piketten van de sluitpalen terecht komen, waardoor er minimaal tweemaal uitgezet dient te worden.

  Een maatvoering m.b.v. een “total station” is hierop een alternatief. Hierbij dienen een aantal referentiepunten ter beschikking gesteld te worden. Op basis hiervan kunnen de coördinaten van alle palen in de palenwand ingevoerd worden en kan de verder maatvoering m.b.v. een prisma-ontvanger in de boorstelling plaatsvinden. Desgewenst kunnen wij deze maatvoering verzorgen.

 • JAC-B

  In de grond gevormde funderingspaal.

  Buisschroefpaal voorzien van wapeningskorf over de volle lengte.

  Geschikt voor toepassing als drukpaal en trekpaal leverbaar in diameters van 400 tot 600 mm.

  Via de bovenkant van de holle booras wordt de wapening ingebracht voor het vullen van de boorschacht. Hierdoor kan de paal over de gehele lengte van wapening worden voorzien.

  Dit paaltype is gedeeltelijk grondverdringend.

Palen

Technische productinformatie

Korte beschrijving

Betonmortelschroefpalen, Buisschroefpalen en Omegapalen in diverse diameters, voor toepassing als funderingspalen, in woningbouw, utiliteitsbouw, wegen- en dijkenbouw. De palen worden door gespecialiseerde ploegen en machines van Jacbo Nederland B.V. trillingsvrij en geluidsarm ingebracht. Deze Jacbo-palen zijn eveneens toepasbaar voor grondkerende paalwanden en voor palen welke op trek belast worden. Bijvoorbeeld: keldervloer, bergingsbassins, of als alternatief voor vertikale groutankers.

Materiaal

Betonmortel: kwaliteit conform opgave constructeur, consistentiegebied = afhankelijk van grondsoort. Levering via gecertificeerde toeleveranciers.

Wapening: B-500b. De toegepaste materialen worden aangeleverd via gecertificeerde toeleveranciers.

Toebehoren: standaard kopnetwapening en afdekfolie.

Op verzoek: Centrale wapeningsstaven t.b.v. trekpalen, aardingsstaven en paalkopringen.

Technische produktinformatie

Diameters

Jacbo Nederland BV levert palen in de volgende diameters:

Diameter paal

Jac - S

Jac - O

Jac - P

Jac - B

300
320
350
360
400
450
500
520
550
600
650
700
800
900

Maximale lengte en overige diameters op aanvraag.

Diameters

Procesregistratie

Tijdens de uitvoering is alles continu onder controle. Meetapparatuur in de cabines van het Jacbo-materieel volgen nauwkeurig het productie-proces en leggen dit vast. Van alle gevormde palen wordt een lengte- en betondrukregistratie bijgehouden. Deze registratie wordt weergegeven in een grafiekvorm en is voor interne controle beschikbaar en wordt uitsluitend na eventueel geconstateerde discontinuïteiten aan de hand van het rapport van akoestische doormeting vrijgegeven.

Nadere informatie over deze techniek vindt u op de website van Jean Lutz.

Procesregistratie

Hamertje tik

Het akoestisch doormeten van funderingspalen met de methode Hamertje Tik is een niet-destructieve kwaliteitscontrole om na te gaan of er discontinuïteiten in de palen voorkomen, zoals scheuren, breuken of veranderingen in de diameter.

Het principe van het sonisch doormeten is gebaseerd op de introductie van een geluidsgolf (sonisch) op de paalkop door middel van een hamerklap en de analyse van reflecties die het gevolg zijn van afwijkingen in de paal en de grond eromheen. Door de klap wordt een trillingsgolf geïntroduceerd die zich met geluidssnelheid in de betonnen paal voortplant. Bij de voet van de paal reflecteert deze geluidsgolf, waardoor hij terugloopt naar de kop van de paal. De klap en de reflecties worden geregistreerd met een op de paalkop vastgehouden bewegingsopnemer. Door het versnellingssignaal te integreren wordt de snelheid van de paalkop (v) tijdens de hamerklap en de reflecties bepaald. Het signaal wordt digitaal verwerkt tot een grafiek om zodoende een optimaal beeld te krijgen. De paalkopsnelheid is de basis van de interpretaties.

Paalcontrole

Om de vers gestorte paalkop tegen uitdroging en verontreinigingen te beschermen wordt deze met een polythyleenfolie afgedekt. 
De palen kunnen, indien mogelijk, op de gewenste hoogte afgewerkt worden; als dit nodig mocht bljiken te zijn, dan kan dat ook met een paalkopring (zgn. Monotube). Dieper gelegen paalkoppen (b.v. onder poeren) kunnen verdiept afgewerkt worden.

Paalafwerking

Adres

Postadres: 
Postbus 289, 4900 AG OOSTERHOUT

Bezoekadres: 
Rederijweg 23, 4906 CX OOSTERHOUT

Contact

telefoon:  +31 162 42 22 56
fax:            +31 162 43 21 62

e-mail:      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons